Keputusan Larian SAKTI, 2017 : Pertama, Alfa (456 mata), Kedua, Beta (446 Mata), Ketiga, Sigma (414 Mata) dan Keempat Gama (412 Mata). .......................

MAJLIS ANUGERAH VIDEO DOKUMENTARI SOFT SKILLS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT) KEBANGSAAN

SM Sains Kota Tinggi telah berjaya menduduki tempat ke empat dalam pembikinan video dokumentari SBT peringkat kebangssaan bagi kategori sekolah menengah. Pertandingan ini telah disertai oleh semua sekolah berstatus Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) seluruh negara.