Keputusan Larian SAKTI, 2017 : Pertama, Alfa (456 mata), Kedua, Beta (446 Mata), Ketiga, Sigma (414 Mata) dan Keempat Gama (412 Mata). .......................

7 Januari 2016 (Khamis) - Pelajar Tingkatan 1, 2016 telah menduduki ujian Program Dwi Bahasa ( Dual Language Program).