Keputusan Larian SAKTI, 2017 : Pertama, Alfa (456 mata), Kedua, Beta (446 Mata), Ketiga, Sigma (414 Mata) dan Keempat Gama (412 Mata). .......................

10 Januari 2016 - Jamuan Perpisahan Tn. Hj. Mohamad Alim bin Konting, semperna meraikan beliau yang berpindah ke SM Sains Batu Pahat, sebagai pengetua yang baharu. Jamuan tersebut telah dihadiri oleh guru-guru, kakitangan sokongan dan Ahli Jawawatankuasa PIBG SM Sains Kota Tinggi.